Agrofarm Sp. z o.o.

ul. Dzika 4A lok. 58
00-194 Warszawa
Polska

+48 22 810 11 37

Biuro Warszawa

Oddział w Raciborzu

ul. Zborowa 4
47-400 Racibórz
tel/fax: +48 32 415 17 44
mob: +48 693 960 173
mob: +48 691 960 172
e-mail: dg@agrofarm.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000054799
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
REGON 010337460
NIP 639-16-98-509

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Agrofarm Sp. z o. o., ul. Dzika 4A lok. 48 z siedzibą w Warszawie, która jest administratorem danych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na wysłane zapytanie z formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby mogła być udzielona odpowiedź. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych będzie podmiot zajmujący się obsługą techniczną administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty wpłynięcia zapytania z formularza kontaktowego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.