AKTUALNOŚCI

Powrót Agro-Tip 150WP możliwy - potrzebne poparcie

Mając na uwadze narastający problem z występowaniem szkodliwych muchówek w hodowli pieczarek pogłębiony wygaśnięciem zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin Agro–Tip 150WP podjęliśmy starania mające na celu wprowadzenie do obrotu preparatu Agro –Tip 150WP na szczególnych warunkach wynikających z sytuacji nadzwyczajnych w ochronie roślin.
Niezmiernie ważne by informacja o obecnej i przyszłej sytuacji producentów pieczarek została zauważona i usłyszana przez urząd wydający zezwolenie czyli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy do zapoznania się z petycją do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi popierającą wniosek Agrofarm Sp. z o. o. o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu  Agro Tip 150WP.

Prosimy o poparcie które można wyrazić podpisując petycje on-line lub pobierając ja ze naszej strony i odsyłając podpisaną na adres petycja@agrofarm.pl lub tradycyjnie pocztą na adres naszego biura. Agrofarm Sp. z o. o. Dzika 4a/58; 00-194 Warszawa.

Każdy głos poparcia jest niezmiernie ważny.

Prosimy o przekazywanie  petycji wszystkim, którym zależy na powrocie Agro-Tip 150WP. Jednocześnie zachęcamy do wysyłania indywidualnych wiadomości do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujących o braku insektycydu w ochronie pieczarek. Adresy mailowe do MRiRW aneta.choderska@minrol.gov.pl i malgorzata.flaszka@minrol.gov.pl

Bez poparcia użytkowników Agro-Tip 150WP, uzyskanie zezwolenia w trybie sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin bardzo maleje, stąd nasz apel o poparcie naszego wniosku w tym procesie.

Z góry dziękujemy

Zespół Agrofarm

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.