Agro-Tip 150WP

Skuteczna walka z muchówkami w uprawie pieczarek

Agro-Tip 150WP to stosowany od wielu lat insektycyd do zwalczania muchówek w hodowli pieczarek.
Może być stosowany na dwa sposoby. Pierwszy, to aplikacja już podczas produkcji kompostu do hodowli pieczarek a drugi sposób bardziej popularny to aplikacja do okrywy, tuż po jej nałożeniu (nie później niż 3 dni po nałożeniu okrywy).

Wysoką skuteczność Agro-Tip 150WP zawdzięczamy substancji aktywnej wchodzącej w skład preparatu, która po zetknięciu z ciałem larwy owada bardzo szybko blokuje funkcje życiowe i w konsekwencji redukuje populacje larw a tym samym nie dopuszcza do wylotu kolejnych pokoleń owadów.

Muchówki stanowią największe zagrożenie przy produkcji pieczarek ze strony owadów. W uprawach niechronionych można odnotować spadek plonu nawet do 50% w odniesieniu do upraw chronionych Agro-Tip 150WP. Jednym słowem zastosowanie ochrony przyczynia się do podwojenia plonu.

Zaletą stosowania Agro-Tip 150WP bezpieczeństwo. Stosowany zgodnie z etykieta instrukcją nie niesie ryzyka utrzymywania się pozostałości środka ochrony roślin w plonie co w przypadku dość krótkiego cyklu hodowli pieczarek jest wyjątkowo ważne. W etykieta środka Agro-Tip 150WP okres karencji określony  jest jako „nie dotyczy”.

Szczegółowe informacje jak stosować Agro Tip 150WP znajdą Państwo w etykiecie instrukcji Agro Tip 150WP do pobrania poniżej.

Etykieta Agro-Tip 150WP

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.